Historia Koła nr 64 Ostrów Maz.

Historia koła PZW nr 64

  Koło PZW w Ostrowi Mazowieckiej działa od 1950 roku i w chwili obecnej zrzesza 999 wędkarzy, w tym 20 kobiet, 121 młodych wędkarzy wśród nich 42 członków uczestników, oraz młodzież nie zrzeszoną należącą do sekcji młodzieżowej. W ramach obowiązującego Statutu Koło prowadzi szeroką działalność działalność sportowo - rekreacyjną, skierowaną do różnych grup wiekowych, uwzględniającą również zainteresowania rodzajem wędkarstwa.

Uwzględniając powyższe Zarząd Koła stosuje różne formy wypełniania zadań statutowych, a mianowicie:


- organizacja mistrzostw koła
- od 2001 roku organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka
- od 2002 roku utworzenie i prowadzenie Sekcji Młodzieżowej
- spławikowe i spinningowe zawody otwarte
- w 2002 roku utworzenie w Klubu Seniora "SUM".

Biorąc pod uwagę zainteresowania wędkarzy powołaliśmy w 2000 roku Wędkarski Ostrowski Klub Spinningowy "SPINER" oraz w 2002 roku Wędkarski Ostrowski Klub Sportowy "WODNIK". Oprócz wewnętrznych imprez sportowo - rekreacyjnych organizujemy zawody promujące zarówno nasze Koło jak i nasze miasto.

Do takich imprez sportowych należą:

"Mazowiecki Spinning Bugu" organizowany od 1999 roku
Otwarte zawody spinningowe o "Puchar Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej" od 2000 roku
Otwarte zawody spławikowe o "Puchar Burmistrza Broku" od 2003 roku
Otwarte zawody spławikowe o "Puchar Wójta Wąsewa" od 2007 roku, a przedtem przez 3 lata o "Puchar Wójta Czerwina".

Oprócz udziału naszych wędkarzy w zawodach organizowanych przez nasze Koło, biorą oni również udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Okręg Mazowiecki, inne koła lub kluby, a przede wszystkim nasi koledzy zaistnieli w tym roku na arenie krajowej, gdzie wielu zawodników z innych okręgów po raz pierwszy usłyszało nazwę miasta - Ostrów Mazowiecka.