Walne zebranie Koła

W dniu 10 marca 2018 roku wędkarze z Ostrowskiego Koła zebrali się, aby podsumować ubiegły rok i uchwalić plan działania dla Zarządu na rok 2019.

Udział wzięło 40 członków Koła.

Otwarcia Zebrania dokonał Prezes Koła Gromek Mirosław, przywitał przybyłych oraz  Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej P. Jerzego Bauera.

Na przewodniczącego Zebrania został wybrany kol. Borowy Waldemar, który poprowadził dalszy ciąg Zebrania.

Wybrane zostały komisje, które przystąpiły niezwłocznie do pracy.

Sekretarz kol. Galas Grażyna odczytała Protokół z poprzedniego zebrania, został zatwierdzony jednogłośnie.

Sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok złożył Prezes Gromek Mirosław, natomiast finansowe Skarbnik kol. Kamieniecki Włodzimierz.

Vv-ce Prezes kol. Sommer Leszek złożył sprawozdanie z działalności sportowej, a kol. Szarow Bogdan z działalności Społecznej Straży Rybackiej.

W ubiegłym roku zorganizowane zostały:

3 Mistrzostwa Koła

4 wycieczki

3 towarzyskie zawody spinningowe

- Mazowiecki Spinning Bugu – 90 uczestników

- Spinningowe Mistrzostwa Ostrowi – 59 uczestników

- Memoriał Mirka Kamienieckiego – 37 uczestników

3 towarzyskie zawody spławikowe

- o Puchar Burmistrza Broku – 17 uczestników

- o Puchar Wójta Wąsewa – 25 uczestników

- 0 Puchar Mateusza Siedleckiego właściciela Firmy Transportowo-Spedycyjnej – 24 uczestników

Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka – 100 dzieci

Wszystkie zawody odbywają się na „żywej rybie” ,czyli ryby po zmierzeniu lub zważeniu wpuszczane są do wody.

We wszystkich imprezach sportowo-turystycznych udział wzięło 746 uczestników.

Następnie Przewodniczący komisji Rewizyjnej Koła, kol. Król Kazimierz odczytał Sprawozdanie z pracy Komisji, stwierdzające prawidłową działalność Zarządu Koła .

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił Przewodniczący Sądu kol. Szydło Stefan.

Za działalność na rzecz Związku zostali wyróżnieni:

Złotą Odznaka PZW z Wieńcami  - kol. Gromek Mirosław

Złotą Odznaką PZW – kol. Świerżyński Krzysztof

Medalem „Za Zasługi dla Mazowieckiego Wędkarstwa”

 kol. Załęgowski  Alfred

 kol. Siemiński Adam

Statuetki za działalność w ochronie i zagospodarowaniu otrzymali strażnicy Społecznej Straży Rybackiej koledzy:

Grabowski Paweł

Kańkowski Emilian

Brzostek Dariusz

Natomiast nagrodę rzeczową  D-ca Grupy SSR kol. Szarow Bogdan

W Grand Prix wręczono puchary i statuetki za zajęcie pierwszych 6 miejsc:

a/dyscyplina spławikowa

I – kol. Świerżyński Krzysztof

II – kol. Siedlecki Tadeusz

III – kol. Załęgowski Mirosław

IV – kol. Świerżyńska Irena

V – kol. Przeździecki  Jerzy

VI – kol. Kołakowski Marcin

b/ dyscyplina spinningowa

I – kol. Żach Piotr

II – kol.  Bułatowicz Jarosław

III – kol. Załęgowski Alfred

IV – kol. Krupa Adam

V – kol. Kamieniecka Grażyna

VI – kol. Kamieniecki Włodzimierz

Następnie Zarząd przedstawił  Plan Pracy, oraz Plan Przychodów i Wydatków na rok 2019, które zostały zatwierdzone przez zebranych.

Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi pozytywnie ocenił działalność Koła, oraz pracę z młodzieżą.  Stwierdził , że będzie poszukiwał środków na ewentualną budowę zalewu, oczywiście to wymaga czasu, ale pomysł jego budowy z jakim wystąpiło Walne Zebranie w 2018 roku uznał za dobry.

Wasze komentarze (0)