Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła nr 64 Polskiego Związku Wędkarskiego

 Walne  zgromadzenie sprawozdawcze

 Koła  nr 64

Polskiego  Związku  Wędkarskiego

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła odbędzie się                 

w dniu 18 marca 2018 roku w

CENTRUM  DIALOGU SPOŁECZNEGO

PRZY UL.  PARTYZANTÓW 7

w  I  terminie o godz. 10.00  

w  II  terminie o godz. 10.30.

Walne Zgromadzenie Koła ma na celu dokonanie oceny działalności Zarządu Koła za 2017 rok, podsumowanie działalności organizacyjnej, finansowej oraz sportowo-turystycznej.

Zadaniem Walnego Zgromadzenia jest również  uchwalenie Planu Pracy, oraz Preliminarza Budżetowego na 2018 rok, które będą podstawą do pracy Zarządu Koła.

Zapraszamy wszystkich członków Koła, oraz sympatyków wędkarstwa.

Wśród uczestników Walnego Zgromadzenia rozlosowane będą atrakcyjne nagrody.

 

Zarząd Koła