Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła Nr 64 POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

WALNE  ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA  NR 64POLSKIEGO  ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła odbędzie się w dniu 10 marca 2019 roku w CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGOPRZY UL. PARTYZANTÓW 7

w  I  terminie o godz. 10.00 

w  II  terminie o godz. 10.30.

Walne Zgromadzenie Koła ma na celu dokonanie oceny działalności Zarządu Koła za 2018 rok, podsumowanie działalności organizacyjnej, finansowej oraz sportowo-turystycznej.

Zadaniem  Zgromadzenia jest uchwalenie Planu Pracy, oraz Preliminarza Budżetowego na 2019 rok, które będą podstawą do pracy Zarządu Koła.

Zapraszamy wszystkich członków Koła, oraz sympatyków wędkarstwa.

 

Wśród uczestników Walnego Zgromadzenia rozlosowane będą atrakcyjne upominki. Zapraszamy wszystkich serdecznie.