XIX Spinningowe Mistrzostwa Ostrowi Mazowieckiej

KOŁO PZW NR 64 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

  

Zaprasza na:

XVIII SPINNINGOWE MISTRZOSTWA   OSTROWI MAZOWIECKIEJ

1.ORGANIZATORZY:

- Koło PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej

2.MIEJSCE I TERMIN

- Zawody odbędą się 22 lipca 2018 r. na rzece Narew, w okolicy miasta Różan

- W załączeniu mapka z drogami dojazdowymi , miejscem zbiórki, oraz planowanym zasięgiem łowiska.

3.CHARAKTERYSTYKA I ZASIĘG ŁOWISKA

- Brzeg płaski

- Głębokość 1,5-3 m

- Dominujące gatunki: szczupak, boleń, okoń, kleń

- Granice łowiska będą podane na odprawie, w zależności od stanu wody

4.ZASADY UDZIAŁU

- Zgłoszenia przyjmuje osobiście, lub telefonicznie Skarbnik Koła Nr 64 Włodzimierz Kamieniecki tel. 29 74 516 83.

- Po  potwierdzeniu  przyjęcia  należy,  w  jak  najszybszym czasie dokonać  wpłaty  wpisowego  w  wysokości  60,-zł  osobiście, lub przelewem na konto.

- Ostateczny termin zapisów -  4 dni przed dniem zawodów.

5.ZASADY ORGANIZACJI

-Zawody  odbędą  się  w  jednej  6  godzinnej  turze zgodnie z „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb” oraz   ustaleniami organizatora. Wymiar ochronny okonia do 20 cm.

6.NAGRODY

- Puchar 

- Nagrody rzeczowe za sześć czołowych miejsc

- Nagrody niespodzianki

7.PROGRAM ZAWODÓW

- 6.00-  6.30 Zbiórka i rejestracja zawodników

- 6.30-  7.00 Ceremonia otwarcia i odprawa sędziowska

- 7.00-13.00 Zawody

-13.00-13.30 Posiłek

- 13.30- 14.00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

8.UWAGI

- Zawody odbywają się na „żywej rybie”, obowiązek posiadania siatki na przetrzymywanie ryb.

- W  przypadku niestawienia się zawodnika opłata startowa nie będzie zwracana

- Dopuszcza się brodzenie w woderach

- Obowiązuje zakaz używania spodniobutów

- Zbiórka  zawodników na lewym brzegu rzeki w okolicy mostu

9.INNE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ KOŁO 64

- 16 wrzesień 2018 r. „XVIII MAZOWIECKI SPINNING BUGU”

- 15 sierpień 2018 r. Spławikowe -„Puchar Wójta Wąsewa”

- 28 październik 2018 r. otwarte zawody spinningowe – "II Memoriał Mirka Kamienieckiego"