XX MAZOWIECKI SPINNING BUGU - zaproszenie

KOŁO PZW NR 64

XX MAZOWIECKI SPINNING BUGU

o Puchar Prezesa Koła PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej

PATRONAT HONOROWY

JERZY BAUER BURMISTRZ OSTROWI MAZ.

MAREK MŁYŃSKI BURMISTRZ BROKU

 

1.ORGANIZATORZY:

- Zarząd Koła PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej

2.MIEJSCE I TERMIN

 - Zawody odbędą się 20 września 2020 r, na rzece Bug, w okolicy miasta Brok

- W załączeniu mapka z drogami dojazdowymi do Broku, miejscem zbiórki, oraz planowanym zasięgiem łowiska.

3.CHARAKTERYSTYKA I ZASIĘG ŁOWISKA

- Brzeg płaski z dogodnym dostępem

- Głębokość 1-2 m

- Dominujące gatunki: szczupak, sandacz, sum, boleń i okoń

- Prawy brzeg ograniczony w górze ujściem rzeki Brok, a z biegiem rzeki ujściem starorzecza we wsi  Bojany

- Lewy brzeg ograniczony w górze wejściem do starorzecza, a z biegiem rzeki do odpływu z jeziora Kotło.

- Przewidywane sektory pokazane na mapce /mogą ulec zmianie/

4.ZASADY UDZIAŁU

- Zgłoszenia przyjmuje osobiście, lub telefonicznie Skarbnik Koła Nr 64 kol. Piotr Żach tel. 500 311 971, oraz P. Grażyna Żyjewska Sklep Wędkarski ul. 11 Listopada 2

- Po  potwierdzeniu  przyjęcia zgłoszenia  należy dokonać  wpłaty wpisowego  w  wysokości  60,-zł  osobiście,  lub przelewem na konto Nr 04 8923 0008 0000 0127 2000 0002

W przypadku wpłaty przelewem należy przed zawodami  potwierdzić u skarbnika wpływ gotówki.

-Zapisy przyjmujemy do dnia 16.09.2020 r , 

5.ZASADY ORGANIZACJI

- Zawody  odbędą  się  w  jednej  7  godzinnej  turze,  zgodnie  z „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb”, oraz ustaleniami organizatora

- Zawody odbędą się na żywej rybie – obowiązek posiadania siatki wędkarskiej

6.NAGRODY

- Puchar Prezesa Koła Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej

- Atrakcyjne nagrody rzeczowe

- Losowanie nagród niespodzianek

7.PROGRAM ZAWODÓW

- 6.30-  7.15 Zbiórka i rejestracja zawodników

- 7.15-  7.30 Ceremonia otwarcia

- 7.30-14.30 Zawody

-14.30-15.00 Obliczanie wyników

- 15.00-16.00 Obiad

- 16.00-17.00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

8.UWAGI

- W  przypadku niestawienia się zawodnika opłata startowa nie będzie zwracana

- Dopuszcza się brodzenie w woderach

- Obowiązuje zakaz używania spodniobutów.

- Zbiórka  zawodników  w Restauracji „ GRACJA „ ul. Dąbrowskiego 38 / przy światłach/

- Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać maseczkę lub inną osłonę twarzy

- W przypadku wprowadzenia zakazu imprez sportowych wpisowe będzie przesunięte na inne zawody, lub na rok 2021

- Każdy zawodnik składa do Komisji Sędziowskiej oświadczenie. /wzór na stronie Okręgu Mazowieckiego/, lub  wypełnia przy stoliku sędziowskim

Wasze komentarze (0)