XX Spiningowe Mistrzostwa Ostrowi Mazowieckiej

KOŁO PZW NR 64 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

  

Zaprasza na:

XX SPINNINGOWE MISTRZOSTWA   OSTROWI MAZOWIECKIEJ

1.ORGANIZATORZY:

   - Koło PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej

 

2.MIEJSCE I TERMIN

  - Zawody odbędą się 19 lipca 2020 r. na rzece Narew, w okolicy miasta Różan

  - W załączeniu mapka z drogami dojazdowymi , miejscem zbiórki, oraz planowanym zasięgiem łowiska.

 

3.CHARAKTERYSTYKA I ZASIĘG ŁOWISKA

  - Brzeg płaski

  - Głębokość 1,5-3 m

  - Dominujące gatunki: szczupak, boleń, okoń, kleń

  - Granice łowiska będą podane na odprawie, w zależności od stanu wody

 

4. ZASADY UDZIAŁU

  - zawody ogólnodostępne

  - Zgłoszenia przyjmuje osobiście, lub telefonicznie Skarbnik Koła Nr 64 kol. Piotr Żach tlf. 500 311 971, oraz P. Grażyna Żyjewska Sklep Wędkarski ul. 11 Listopada 2

  - Po  potwierdzeniu  przyjęcia  należy,  w  jak  najszybszym czasie dokonać  wpłaty  wpisowego  w  wysokości  60,-zł  osobiście,  lub przelewem na konto.

  - Ostateczny termin zapisów -  4 dni przed dniem zawodów.

 

5. ZASADY ORGANIZACJI

- Zawody  odbędą  się  w  jednej  6  godzinnej  turze zgodnie z „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb” oraz ustaleniami organizatora.

- Wymiar ochronny okonia do 20 cm.

 

6.NAGRODY

- Puchar 

- Nagrody rzeczowe za sześć czołowych miejsc

- Nagrody niespodzianki

 

7.PROGRAM ZAWODÓW

- 6.00-  6.30 Zbiórka i rejestracja zawodników

- 6.30-  7.00 Ceremonia otwarcia i odprawa sędziowska

- 7.00-13.00 Zawody

-13.00-13.30 Posiłek

-13.30- 14.00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

8.UWAGI

 - Zawody odbywają się na „żywej rybie”, obowiązek posiadania siatki na przetrzymywanie ryb.

- W  przypadku niestawienia się zawodnika opłata startowa nie będzie zwracana

- Dopuszcza się brodzenie w woderach

- Obowiązuje zakaz używania spodniobutów

- Zbiórka  zawodników na lewym brzegu rzeki w okolicy mostu

UWAGA!

- Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać maseczkę lub inną osłonę twarzy

- W przypadku wprowadzenia zakazu imprez sportowych wpisowe będzie przesunięte na inne zawody, lub na rok 2021

- Każdy zawodnik składa do Komisji Sędziowskiej oświadczenie. /wzór na stronie Okręgu Mazowieckiego/, lub wypełnia przy stoliku sędziowskim

Wasze komentarze (0)