XXI MAZOWIECKI SPINNING BUGU - zaproszenie

KOŁO PZW NR 64

XXI MAZOWIECKI SPINNING BUGU

o Puchar Prezesa Koła PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej

PATRONAT HONOROWY

JERZY BAUER BURMISTRZ OSTROWI MAZ.

MAREK MŁYŃSKI BURMISTRZ BROKU

 

1.ORGANIZATORZY:

   -Zarząd Koła PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej

 

2.MIEJSCE I TERMIN

  -Zawody odbędą się 19 września 2021 r, na rzece Bug, w okolicy miasta Brok

  -W załączeniu mapka z drogami dojazdowymi do Broku, miejscem zbiórki, oraz planowanym zasięgiem łowiska.

 

3.CHARAKTERYSTYKA I ZASIĘG ŁOWISKA

  -Brzeg płaski z dogodnym dostępem

  -Głębokość 1-2 m

  -Dominujące gatunki: szczupak, sandacz, sum, boleń i okoń

  -Prawy brzeg ograniczony w górze ujściem rzeki Brok, a z biegiem rzeki ujściem starorzecza we wsi  Bojany

 - Lewy brzeg ograniczony w górze wejściem do starorzecza, a z biegiem rzeki do odpływu z jeziora Kotło.

  - Przewidywane sektory pokazane na mapce /mogą ulec zmianie/

 

4.ZASADY UDZIAŁU

   - Zgłoszenia przyjmuje osobiście, lub telefonicznie Skarbnik Koła Nr 64 kol. Piotr Żach tel. 500 311 971, oraz P. Grażyna Żyjewska Sklep Wędkarski ul. 11 Listopada 2

  -Po  potwierdzeniu  przyjęcia zgłoszenia  należy dokonać  wpłaty wpisowego  w  wysokości  60,-zł  osobiście,  lub przelewem na konto Nr 04 8923 0008 0000 0127 2000 0002

  W przypadku wpłaty przelewem należy przed zawodami potwierdzić u skarbnika wpływ gotówki.

  -Zapisy przyjmujemy do dnia 15.09.2021 r , 

 

5.ZASADY ORGANIZACJI

  -Zawody  odbędą  się  w  jednej  6  godzinnej  turze,  zgodnie  z

   „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb”, oraz ustaleniami organizatora

   -Zawody odbędą się na żywej rybie – obowiązek posiadania siatki wędkarskiej

 

6.NAGRODY

  -Puchar Prezesa Koła Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej

  -Atrakcyjne nagrody rzeczowe 

  -Losowanie nagród niespodzianek

 

7.PROGRAM ZAWODÓW

  - 6.30-  7.15 Zbiórka i rejestracja zawodników

  - 7.15-  7.30 Ceremonia otwarcia

  - 7.30-13.30 Zawody

  -13.30-14.00 Obliczanie wyników

  -13.30-15.00 Obiad

  -15.00-16.00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

8.UWAGI

  -W  przypadku niestawienia się zawodnika opłata startowa nie będzie zwracana

  -Dopuszcza się brodzenie w woderach

  -Obowiązuje zakaz używania spodniobutów.

  -Zbiórka  zawodników  w Restauracji „ GRACJA „ul. Dąbrowskiego 38 / przy światłach/

 

- W przypadku wprowadzenia zakazu imprez sportowych wpisowe będzie przesunięte na rok 2022

Wasze komentarze (0)