Zarząd Koła

WŁADZE I ORGANY KOŁA NR 64 PZW W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

ZARZĄD KOŁA

1. Gromek Mirosław         - Prezes koła – 604 550 729

2. Borowy Waldemar       - V-ce Prezes d/s org. – 606 139 109

3. Sommer Leszek          - V-ce Prezes ds. sport. i mł.- 604 756 912

4. Żach Piotr                      - Skarbnik - 500 311 971

5. Galas Grażyna                 - Sekretarz  

6. Podbielski Zygmunt          - Kpt. Sportowy

7. Szarow Bogdan                - Członek / D-ca Grupy SSR/

8. Świerżyński Krzysztof       - Członek /Rzecznik Dyscyplinarny/

9.  Kołakowski Marcin            - Członek / Gospodarz Koła/

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Król Kazimierz                      - Przewodniczący – 604 616 205

2. Drabot Jan                              - Członek

3. Galas Marek                           -  Członek

 

SĄD ORGANIZACYJNY

1. Szydło Stefan                        -  Przewodniczący – 608 669 579

2. Załęgowski Mirosław            -  Członek

3. Samsel Wojciech                   -  Członek

 

ZARZĄD SEKCJI „ANDRZEJEWO”

  1. Żochowski Waldemar  – Przewodniczący Sekci – 608 505 348
  2. Warszawin Jarosław     – Z-ca Przewodniczącego
  3.  Pękała Dariusz             – Sekretarz
  4. Kosowski Jacek             – Członek
  5. Sobotka Krzysztof         - Członek