Zarząd Koła

WŁADZE I ORGANY KOŁA NR 64 PZW W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

ZARZĄD KOŁA

1. Gromek Mirosław         - Prezes koła – 604 550 729

2. Borowy Waldemar       - V-ce Prezes d/s org. – 606 139 109

3. Sommer Leszek          - V-ce Prezes ds. sport. i mł.- 604 756 912

4. Żach Piotr  -                -  Skarbnik – 500 311 971

5. Galas Grażyna              - Sekretarz  

6. Bułatowicz Jarosław       - Członek

7. Szarow Bogdan              - Członek / D-ca Grupy SSR/

8. Świerżyński Krzysztof     - Członek /Rzecznik Dyscyplinarny/

9.  Kołakowski Marcin          - Członek / Gospodarz Koła/

10.Konferowicz Jacek          - Członek

11.Konferowicz Jakub          - Członek

KOMISJA REWIZYJNA

1. Krupa Adam                      - Przewodniczący  

2. Sommer Katarzyna            - Sekretarz

3. Machłajewski Michał        -  Członek

 

SĄD  KOLEŻEŃSKI

1. Szydło Stefan - Przewodniczący – 608 669 579

2. Załęgowski Mirosław - Członek

3. Szymczuk Jan - Członek